La începutul anului 2006 am reuşit să dau de cap iţelor create în jurul activităţii Oltchim S.A., să înţeleg cine şi de ce se ală în spatele tărăgănării procesului de privatizare al societăţii vâlcene. Spuneam, într-un articol anterior de pe blogul meu, că voi publica fragmente din acea muncă, pe care nicio publicaţie din România nu a vrut să o preia. Motivul? Contractele de publicitate, aflate în derulare cu Oltchim!

O primă parte a acelei munci o scot la iveală acum. Ea reprezintă preludiul unei mizerii care a devenit publică în ultima lună. O să înţelegeţi cum Oltchim a fost obligat să se „îmbogăţească” cu firme aflate în faliment, cum statul ştia de anumite asocieri cu parteneri străini – nesănătoase economic pentru holding, dar şi cum politicul a făcut pe dracu în patru să nu înceapă procesul de privatizare în 2006 – an în care prăvălia condusă de Constantin Roibu avea datorii nesemnificative la stat şi o cotă de vânzare pe piaţă de peste 130 de milioane de dolari. Mai mult, statul român ştia şi ce se va întâmpla: „previziunile pentru această piaţă nu sunt la fel de optimiste şi pentru următorii ani. Aşa că, privatizarea trebuie să se facă urgent”!

• Privatizarea – singura soluţie pentru creşterea eficienţei şi a productivităţii muncii • OLTCHIM s-a îmbogăţit în zece ani cu o duzină de “firme căpuşă” • după privatizarea SNP Petrom şi Mittal Sidex Galaţi, s-a dovedit cât de mare era încrengătura şi câte găuri făceau “firmele căpuşă” la cele două societăţi • potrivit unui raport independent, întocmit de Deloitte Audit SRL, în 2005 SC Oltchim SA a înregistrat un profit de 226 de miliarde de lei vechi, însă a acumulat o pierdere contabilă de 5.358 de miliarde de lei vechi la un capital social de 3.547 de miliarde de lei vechi • drept răspuns, autorităţile guvernamentale au decis zilele trecute ca procesul de executare silită a unor fabrici din componenţa Oltchim să includă instituirea unui sechestru asiguratoriu asupra întregului patrimoniu al societăţii până la data privatizării şi valorificarea activelor prin vânzarea lor la licitaţie publică.

În cursul anului 1996, societatea Oltchim SA Râmnicu Vâlcea a fost obligată de autorităţile guvernamentale din perioada respectivă să preia cele patru unităţi cu profil agro-alimentar întrucât datoriile acestora către combinatul chimic erau de ordinul milioanelor de dolari iar perspectiva ca aceste obligaţii să fie recuperate era “zero”. Astfel, SC Olchim SA s-a trezit că are în propria ogradă patru unităţi agro-alimentare care desfăşurau activităţi de producţie total diferite faţă de profilul combinatului chimic: Fabrica de Conserve Râureni, Avicola Băbeni, Fabrica de Nutreţuri Combinate (FNC) şi Compexul Suinprod Băbeni. Odată cu preluarea celor patru active, problemele de la combinatul chimic vâlcean s-au complicat destul de mult deoarece întreprinderea a spus adio recuperării creanţelor comerciale asupra celor patru unităţi. În plus, trebuia să găsească şi noi surse de finanţare în vederea reabilitării şi modernizării capacităţilor de producţie de la unităţile în cauză. În concluzie, după mai mult de 10 ani, pierderile şi datoriile celor patru active au adâncit şi au creat serioase găuri în situaţiile financiare ale SC Oltchim SA. Pe lângă aceste fabrici, combinatul chimic mai deţine însă şi alte firme (în asociere cu alte societăţi, sau integral) şi care, în mare parte, secătuiesc bugetul combinatului chimic vâlcean.

Avicola şi Conservil au avut pierderi de 1 milion de dolari în numai trei luni

Zilele trecute, SC Oltchim SA a decis efectuarea unei reevaluări independente a tuturor imobilizărilor corporale aflate în patrimoniu la 31 decembrie 2005 la subunităţile Conservil Râureni, FNC Băbeni, Suinprod Băbeni şi Avicola Băbeni, incluzând terenuri, construcţii şi instalaţii tehnice. Evaluarea a fost efectuată de către o firmă specializată şi a fost inclusă in evidenţele contabile ale societăţii la 31 decembrie 2005. Rezerva netă rezultată din reevaluarea acestor imobilizări, inclusă în capitalurile proprii şi în valoarea activelor la data de 31 decembrie 2005 s-a ridicat la valoarea netă negativă de circa 55 de miliarde d elei vechi. Numai în primul trimestru al acestui an Avicola Băbeni a înregistrat o pierdere de circa 14 miliarde de lei vechi, Fabrica de Conserve Râureni de 11 miliarde de lei vechi, în timp ce Combinatul Chimic a avut un profit brut de aproximativ 47 de miliarde lei vechi. Potrivit unui raport întocmit de Deloitte Audit SRL, anul trecut, SC Oltchim SA a înregistrat un profit de 226 de miliarde de lei vechi, însă a acumulat o pierdere contabilă de 5.358 de miliarde de lei vechi la un capital social de 3.547 de miliarde de lei vechi. În acelaşi timp, la 31 decembrie 2005 obligaţiile curente ale societăţii depăşeau activele sale circulante cu 2.090 de miliarde de lei vechi. De asemenea, societatea a plătit unele credite pe termen scurt ce au devenit scadente în 2005 şi a fost angajată în negocieri pentru reeşalonarea creditelor existente şi obţinerea de finanţare suplimentară, precum şi de sprijin din partea acţionarului majoritar, creditorilor şi Ministerului Finanţelor Publice, o dată cu conversia în acţiuni efectuată de AVAS în 2003.

Annabella, la un pas de a cumpăra Conservil

Intenţiile declarate ale conducerii SC Oltchim SA faţă de cele patru fabrici au fost fără echivoc: scăpăm cât mai urgent de aceste “pietre de moară” pentru a urgenta procesul de privatizare. Astfel, în ultimele luni SC Oltchim SA a organizat mai multe licitaţii pentru vinderea celor patru active, însă toate încercările de valorificare a acestor unităţi au eşuat în final. Dorina Mutu, director executiv al SC Annabella SRL a intenţionat să cumpere fabrica pentru a-şi extinde activitatea de producţie (după preluarea în 2003 a SC Fralvil SA), însă preţul cerut de SC Oltchim SA – de 228 de miliarde de lei vechi – a făcut-o să se răzgândească şi să aleagă calea… extinderii pe orizontală cumpărând cu un milion de euro magazinul alimentar din Traian al SC Univers S.A. . Nu este însă exclus să bată din nou la uşa SC Oltchim SA după ce acţionarii întreprinderii au aprobat o nouă valoare minimă de vânzare a Fabricii Conservil Râureni: 201 de miliarde de lei vechi. Se pare că licitaţia va fi organizată în cursul lunii septembrie 2006 (nm. Între timp tranzacţia s-a efectuat). Preţul de ofertă, care reprezintă şi preţul minim de vânzare este egal cu valoarea actualizată a activelor conform raportului de evaluare a mijloacelor fixe deţinute de subunităţile diviziei Agro a SC Oltchim SA elaborat de Price Water House Coopers. Preţurile de ofertă vor fi actualizate cu rata lunară a inflaţiei, începând cu luna ianuarie 2006 până la data ţinerii licitaţiei (pentru luna în care are loc licitaţia se va lua în calcul inflaţia lunii precedente). Au fost organizate nu mai puţin de cinci licitaţii, în perioada octombrie 2005 – ianuarie 2006, însă fără succes. Dosarul de prezentare a fost cumpărat societăţi precum: SC Murfatlar România SA Basarabi; SC Lipomin SA Lipova; SC Fiesta Internaţional SA Vălenii de Munte; SC EuroAVIPO SA Poşta Câlnău. Au solicitat acces la camera de date şi au vizitat activul SC Murfatlar România SA Basarabi şi SC Lipomin SA Lipova. Dintre toţi potenţialii ofertanţi care au cumpărat dosarul de prezentare, la licitaţia din decembrie 2005 s-a prezentat doar SC EuroAVIPO – Poşta Câlnău, care a depus oferta de cumpărare cu plata în rate, oferind preţul de pornire. Ca urmare a faptului că în dosarul de prezentare era menţionat expres faptul că plata se face integral, în termen de cinci zile lucrătoare a făcut ca oferta să fie respinsă de comisia de licitaţie, ca fiind neconformă cu cerinţele dosarului de prezentare.

Ultimele retuşuri la Suinprod înainte de preluarea de către Dumitru Crăciunescu

După ce a încercat de cinci ori vânzarea Fabricii Suinprod Băbeni, acţionarii de la societatea Oltchim SA Râmnicu Vâlcea au decis luna trecută un nou preţ minim de vânzare a acestui activ – circa 30 miliarde lei vechi. Ultimul preţ este mai mic cu 12 miliarde lei vechi faţă de vechea ofertă. Se pare că noul preţ îi convine lui Dumitru Crăciunescu, administratorul SC Diana SRL, cel care va avea materia primă pentru abatorul SC Carvil SA: porcii de la Suinprod Băbeni. Prietenia dintre directorul general al SC Oltchim SA, Constantin Roibu, şi Dumitru Crăciunescu pare că va “cântări” greu la licitaţia pentru vânzarea Suinprod Băbeni, ştiut fiind faptul că salariaţii combinatului chimic au… exclusivitate la tichetele de masă, valabile numai la magazinele SC Diana SRL. Trebuie să spunem că la precedentele licitaţii a cumpărat dosarul de prezentare doar compania Danish Canadian Holding A/S – Danemarca. nou mandat din partea adunării generale a acţionarilor.

“Afaceri” de miliarde de lei…

Ameninţările ministrului Economiei, Codruţ Şereş (nm. deloc străin de mizeria de sub preşul Platformei Chimice Vâlcea) la adresa celor care au pregătit aceste unităţi pentru vânzare au avut un prim rezultat faptul că SC Oltchim SA mai trebuie să scoată câteva miliarde de lei pentru modernizarea şi retehnologizarea capacităţilor de producţie de la Suinprod Băbeni şi Avicola, ultima dintre ele grav afectată de “psihoza” gripei aviare. Simultan, Consiliul de Administraţie al SC Oltchim SA a decis scăderea preţului minim de pornire a licitaţiilor în acelaşi moment în care combinatul chimic mai aruncă câteva miliarde de lei tocmai pentru modernizarea a două dintre cele patru active. De exemplu, pe la sfârşitul lunii mai, SC Oltchim SA a organizat o licitaţie publică deschisă pentru atribuirea contractului de achiziţie publică pentru cumpărarea echipamentelor aferente investiţiei de modernizare a fluxului de abatorizare de la fabrica Avicola a puilor de carne la capacitatea de 2.000 de capete pe oră, conform normelor Uniunii Europene. Se urmăreşte prin acest lucru, în special, modernizarea fluxului tehnologic de abatorizare prin înlocuirea utilajelor vechi cu altele noi şi performante, îmbunătăţirea calităţii cărnii de pasăre şi mărirea eficienţei fluxului tehnologic de abatorizare.

Zece societăţi comerciale se hrănesc cu „sevă” de la combinatul chimic

Pe lângă cele patru unităţi de producţie, mai există pe lângă SC Oltchim SA alte zece societăţi comerciale, majoritatea dintre ele trăgându-şi “seva” din combinatul chimic. “Oltchim Medical” este o societate pe acţiuni având ca acţionari pe Oltchim SA, cu 90% din acţiuni, Alfa Group SRL cu 5% din acţiuni şi Mediziv Medical Products LTD Israel cu 5% din acţiuni. Cu un capital social de 10 milioane lei vechi firma a avut anul trecut pierderi financiare. “Oltgroup PVC” SRL este o societate mixtă având ca acţionari pe Oltchim SA cu 18% şi societatea Kogevej 72 Holdings Aps din Danemarca cu 82% din acţiuni, obiectul principal de activitate constituindu-l producerea şi comercializarea granulelor din PVC. Cu un capital social de 5 miliarde lei vechi societatea a reuşit să obţină anul trecut un profit de 13 miliarde de lei vechi. “Sistemplast” este o societate mixtă având ca acţionari pe Oltchim SA cu 94%, Charity Holdings SA (Liberia) cu 5,2% şi alţi acţionari cu 0,4%. Obiectul principal de activitate îl constituie producerea şi comercializarea articolelor din PVC şi polietilenă, firma realizând anul trecut un profit de 10 milioane de lei vechi. “Oltquino” este o societate mixtă având ca acţionari SC Oltchim SA, cu 46,4% din acţiuni şi Inquinosa Spania cu 49% din acţiuni. Obiectul principal de activitate îl constituie producerea şi comercializarea lindanului, anul trecut înregistrând pierderi de 450 milioane lei vechi. “Oltchim GmbH” este o societate deţinută în întregime de Oltchim SA în Frankfurt, Germania. “Protectchim” SRL este o societate la care Oltchim deţine 30% din capitalul social, restul fiind deţinut de persoane fizice. Societatea a fost înfiinţată prin externalizarea activităţilor “Cauciucare” şi “Investiţii-Construcţii” aparţinând SC Oltchim SA. Firma favorită a primarului Mircea Gutău a avut anul trecut un profit de 20 de miliarde de lei vechi la un capital social de 3 miliarde de lei vechi. “Designro” este o societate pe acţiuni la care Oltchim deţine 30% din capitalul social, restul fiind deţinut de persoane fizice. Societatea a fost înfiinţată prin externalizarea secţiei de proiectare aparţinând combinatului chimic vâlcean. “Mentchim” este o societate la care Oltchim deţine 25% din capitalul social, restul fiind deţinut de persoane fizice. Societatea a fost înfiinţată prin externalizarea activităţilor “Mentenanţă mecanică” şi “Electro-AMA” aparţinând SC Oltchim SA. “Koprom Chemicals” este o societate pe acţiuni, la care Oltchim deţine 40% din capitalul social, restul fiind deţinut de persoane fizice.

Contracte grase încheiate de “tăticul” Oltchim

Se pare că externalizarea unor servicii sau direcţii din SC Oltchim S.A. a avut doar efecte pe hârtie, multe dintre societăţile nou create având o dependenţă mare faţă de “tăticul” Oltchim. Concret, iată câteva contracte încheiate în ultima perioadă: Protetchim SRL în calitate de furnizor prestări servicii a încheiat contractul numărul 162/12.01.2006, în valoare de 6,5 miliarde de lei vechi pentru lucrări de construcţii montaj pentru investiţii (mărirea capacităţii de sinteză polioli-polieteri); contractul 202/04.05.2006 în valoare de 2,2 miliarde de lei vechi tot pentru lucrări de construcţii montaj pentru investiţii; contractul nr. 196/27.04.2006 în valoare de 4 miliarde de lei vechi pentru acelaşi tip de construcţii montaj; contractele nr. 198/03.05.2006, 167/05.06.2006 şi 219/05.06.2006 în valoare de 2,27 miliarde de lei vechi fiecare. Şi societatea Mentchim Rm. Vâlcea a obţinut de la SC Oltchim SA un contract gras: contractul nr. 206113/15.05.2006 pentru execuţia de lucrări de construcţii montaj la instalaţia de propenoxid. Valoarea contractului este de 3,1 miliarde de lei vechi. Societatea Designro, în calitate de furnizor prestări servicii, a semnat contractul nr. 1143/21.03.2006 pentru proiectarea instalaţiei de uscare PVC în pat fluidizat. Trebuie să mai menţionăm că la aceste contracte se mai pot adăuga două acte adiţionale încheiate la contractele cu Protectchim şi Mentchim în valoare totală de 10 miliarde de lei vechi.

Guvernul obligă Oltchim să “execute” trei fabrici

Printr-o ordonanţă apărută în urmă cu câteva zile Guvernul a decis reînscrierea Autorităţii pentru Valorificare a Activelor Statului în calitatea de creditor al SC Oltchim SA, pentru a recupera creanţa preluată de la Ministerul Finanţelor. Valorificarea acestei creanţe se va face prin executarea silită a activelor independente de activitatea principală a companiei: Fabrica de Conserve Râureni, Complexul Suinprod Băbeni şi Complexul de păsări – Avicola Băbeni. Procesul de executare silită presupune instituirea unui sechestru asiguratoriu asupra întregului patrimoniu al societăţii până la data privatizării şi valorificarea activelor prin vânzarea lor la licitaţie publică. Ministerul Economiei va fi mandatat să includă în dosarul de prezentare şi în contractul de privatizare a SC Oltchim SA obligaţia cumpărătorului de a achita către AVAS creanţa nerecuperată la data vânzării acţiunilor. Faţă de SC Oltchim SA statul are o dublă calitate: aceea de acţionar majoritar, prin Ministerul Economiei şi Comerţului, cu 95,7358% din capitalul societăţii, şi aceea de creditor principal, prin Autoritatea Valorificării Activelor de Stat (AVAS), cu o creanţă actuală de 50.739.916,88 dolari SUA. Ordonanţa de Urgenţă adoptată de executiv în şedinţa de Guvern din data de 21 iunie 2006 reînascrie AVAS în calitatea de creditor, pentru a recupera creanţa preluată de la Ministerul Finanţelor Publice.

Privatizarea este încă blocată de procesul cu acţionarii minoritari

Privatizarea Oltchimului nu se poate face însă în acest moment (nm. anul 2006), deoarece este temporar blocată de procesul cu acţionarii minoritari. În prezent, privatizarea societăţii nu este posibilă pentru că Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor, numărul 8/28.11.2003, prin care s-a aprobat conversia în acţiuni a creanţei AVAB/AVAS, în valoare de 95.284.145,58 de dolari, a fost contestată de acţionarii minoritari şi nu există o hotărâre judecătorească definitivă sau o soluţie favorabilă în acest proces. Litigiul în cauză durează de foarte mult timp, ceea ce este de natură să influenţeze negativ evoluţia economico – financiară a companiei. Prin acest normativ, Ministerul Economiei şi Comerţului este mandatat să voteze în AGA anularea Hotărârii numărul 8 şi să realizeze diminuarea capitalului social, iar AVAS să se reinstaleze în calitate de creditor la Oltchim. S-a considerat astfel că ar fi oportună privatizarea Oltchim în acest an, deoarece societatea operează într-un context favorabil pe piaţa petrochimică, iar previziunile pentru această piaţă nu sunt la fel de optimiste şi pentru următorii ani. De asemenea, întârzierea privatizării ar atrage deteriorarea situaţiei financiare şi diminuarea activităţii societăţii la privatizare. Beneficiind de contextul favorabil de pe piaţa petrochimică Oltchim SA a înregistrat rezultate pozitive în ultimii ani. Faţă de anii 2002 şi 2003, când societatea a avut pierderi, în 2004 a obţinut un profit de 836 de miliarde de lei vechi, iar la 30.06.2005 a înregistrat un profit de 218 miliarde de lei vechi. „Oltchim se va vinde cu siguranţă pentru mai mult de 140 de milioane de dolari. Există interes pentru societate, iar condiţiile de piaţă s-au îmbunătăţit“, spune directorul general al societăţii, Constantin Roibu. El afirmă că în acest an cifra de afaceri a companiei va ajunge la 600 de milioane de dolari, în creştere de la 495 de milioane, cât s-a înregistrat în 2005. De societate s-au arătat interesaţi mai mulţi investitori, printre care şi societatea ungară BorsodChem, cea poloneză PKN Orlen şi „mai multe fonduri de investiţii“. BorsodChem este o societate ungară similară ca profil cu Oltchim, cel mai mare acţionar fiind fondul de investiţii austriac Vienna Capital Partners, fond care pare a fi activ în România o dată cu achiziţia de către Calder-A a rafinăriei RAFO Oneşti. Potrivit lui Uri Bider, reprezentantul Calder-A în România această firmă, alături de Expanet Trading sau Raglam Overseas ar fi controlată de Vienna Capital Partners. PKN Orlen este cea mai mare companie petrolieră din Polonia, mai cunoscută opiniei publice româneşti pentru că a participat la privatizarea Petrom.

Anchetă propusă spre publicare presei din România în perioada iunie – octombrie 2006. Acest articol nu a reprezentat interes pentru vreun cotidian local sau național!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here